سیگنال ژنراتور پیشرفته

Model Specification Download Arbitrary waveform  ,  pulse and  Digital pattenr[…]

Accessories Model Specification Download Accessories لوازم جانبی

اسیلوسکوپ دیجیتال حافظه دار

اسیلوسکوپ دیجیتال حافظه دار  Model Bandwidth( MHz) Channel[…]

اسپکتروم آنالایزر

اسپکتروم آنالایزر Model Specification Download GSP-9330 3.25GHz Spectrum[…]

خطی/ چند خروجی DC منبع تغذیه

منبع تغذیه دی سی خطی .: معمولی .: چند خروجی Model Specification[…]

فانکشن ژنراتور با قابلیت ساخت سیگنال دلخواه

  فانکشن ژنراتور با قابلیت ساخت سیگنال دلخواه[…]

1 2 3 4