پنجمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران

شرکت الکترونیک افزار آزما برای پنجمین سال متوالی در نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران در سالن میلاد 31A و غرفه 55 حضور خواهد داشت

آماده پذیرایی از مشتریان در نمایشگاه می باشیم