محصول جدید مولتی متر دیجیتال 5.5 رقمی
مولتی متر دیجیتال 5.5 رقمی با دو صفحه نمایش و دقت بالا
 • 120,000 counts, VFD display
 • 
  
  Dual measurement/Dual display
 • 
  
  The basic precision of DC voltage: 0.012%
 • 
  
  Selectable measurement speeds, the maximum: 320 Readings/s
 • 
  
  True RMS (AC,AC+DC) measurements
 • 
  
  Auto/manual selection
 • 
  
  12 different measurement functions: AC/DC voltage, AC/DC current, AC+DC voltage/current, 2W/4W resistance, continuity beeper, diode test, capacitance, frequency, temperature
 • 
  
  Many auxiliary functions: Max./Min., REL/REL#, Compare, Hold, dB, dBm, Math (MX+B, %, 1/X)
 • 
  
  Digital I/O provides dual mode (standard Compare and User definition modes)
 • 
  
  Standard RS-232C and USB device interface (support USBCDC and USBTMC modes)
Function
Range (*2) Resolution Input Resistance
etc.
Accuracy(*3)
1 Year (23°C±5°C)
DC Voltage
100.000 mV 1μV 10MΩ or >10GΩ 0.012 + 8
1.00000 V 10μV 10MΩ or >10GΩ 0.012 + 5
10.0000 V 100μV 11.1MΩ 0.012 + 5
100.000 V 1mV 10.1MΩ 0.012 + 5
1000.00 V 10mV 10MΩ 0.012 + 5
Resistance
100.000 Ω 1mΩ 1mA 0.05 + 8
1.00000 kΩ 10mΩ 1mA 0.05 + 5
10.0000 kΩ 100mΩ 100μA 0.05 + 5
100.000 kΩ 10μA 0.05 + 5
1.00000 MΩ 10Ω 1μA 0.05 + 5
10.0000 MΩ 100Ω 0.5μA 0.30 + 5
100.000 MΩ 1kΩ 0.5μA //10 MΩ 3.00 + 8
DC Current
10.0000 mA 100nA 0.05 + 15
100.000 mA 1μA 0.05 + 5
1.00000 A 10μA 0.1Ω 0.20 + 5
10.0000 A 100μA 0.01Ω 0.20 + 5
Continuity
1000.00 Ω 10mΩ 1mA 0.05 + 5
Diode Test
6.0000 V 100μV 1mA@6V 0.05 + 15
Capacitance
10.00 nF 0.01nF 10μA 2.0 + 10
100.0 nF 0.1nF 10μA 2.0 + 4
1.000 μF 0.001μF 100μA 2.0 + 4
10.00 μF 0.01μF 1mA 2.0 + 4
100.0 μF 0.1μF 1mA 2.0 + 4
True RMS AC (or AC+DC – AC Coupled) Voltage
100.000 mV 1μV 20Hz – 45Hz 1.0 + 100
45Hz – 10kHz 0.3 + 100
10kHz – 30kHz 1.5 + 300
30kHz – 100kHz 5.0 + 300
1.00000 V 10μV 20Hz – 45Hz 1.0 + 100
45Hz – 10kHz 0.2 + 100
10kHz – 30kHz 1.0 + 100
30kHz – 100kHz 3.0 + 200
10.0000 V 100μV 20Hz – 45Hz 1.0 + 100
45Hz – 10kHz 0.2 + 100
10kHz – 30kHz 1.0 + 100
30kHz – 100kHz 3.0 + 200
100.000 V 1mV 20Hz – 45Hz 1.0 + 100
45Hz – 10kHz 0.2 + 100
10kHz – 30kHz 1.0 + 100
30kHz – 100kHz 3.0 + 200
750.00 V 10mV 20Hz – 45Hz 1.0 + 100
45Hz – 10kHz 0.2 + 100
10kHz – 30kHz 1.0 + 100
30kHz – 100kHz 3.0 + 200
True RMS AC (or AC+DC – AC Coupled) Current
10.0000 mA 100nA 20Hz – 45Hz 1.5 + 100
45Hz – 2kHz 0.5 + 100
2kHz – 10kHz 2.0 + 200
100.000 mA 1μA 20Hz – 45Hz 1.5 + 100
45Hz – 2kHz 0.5 + 100
2kHz – 10kHz 2.0 + 200
1.00000 A 10μA 20Hz – 45Hz 1.5 + 100
45Hz – 2kHz 0.5 + 100
2kHz – 10kHz 2.0 + 200
10.0000 A 100μA 20Hz – 45Hz 1.5 + 100
45Hz – 2kHz 1.0 + 100
2kHz – 10kHz —–
Frequency
(Voltage)10Hz – 1MHz —— —— 0.01 + 3
(Current)20Hz – 10kHz
Temperature (Thermocouple)
-200 °C ~ 0 °C 0.01 °C J / T / K 0.4 °C (typical)
0 °C ~ +300 °C 0.2 °C (typical)
Display
VFD, Tow Colors Display
Interface
RS-232C, USB device (USBCDC & USBTMC)
Power Source
AC 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ±10%, 50-60Hz ; Power Consumption Max. 15VA
Dimensions & Weight
265(W) x 107(H) x 302(D) mm ; Approx. 2.9kg

  pdf

GDM-8351-1                                                 GDM-8351