بروز رسانی وب سایت شركت الكترونيك افزارآزما

بروز رسانی وب سایت شركت الكترونيك افزارآزما

اين شركت داراي بخش تحقیق و توسعه فعالی می باشد و هرساله چند پروژه تحقيقاتي جديد را در دستور كار خود قرار مي دهد. در حال حاضرتجهيز قسمت اعظم كارگاهها و آزمايشگاههاي برق، الكترونيك و مخابرات ، وزارت آموزش و پرورش ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور، دانشگاههاي سراسري، واحدهاي آموزش تخصصي و مهندسي درارتش ، شركت نفت و گاز و پتروشيمي ومراكز آموزش مخابرات استانها توسط اين شركت انجام مي پذيرد.

اين شركت همچنين داراي بخش تجارت خارجي بسيار فعال بوده كه علاوه بر اقدامات لازم جهت ورود مواد اوليه و ماشين آلات خط توليد خود، دستگاههايي را كه در رده توليدات آن نمي باشند از كمپانيهاي معتبرخارجي دراختيار مشتريان گرامي قرار ميدهد.